Är du vår blivande kommunikatör?

HUTcmyk_litenNYBLANätverket

Så här kan det låta hos Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne: Behöver vi en LinkedIn-grupp? Vem gör statusuppdateringarna på Facebook? Kan vi säga något vettigt om den här projektansökan på Twitter? Går det att synka ihop tre–fyra hemsidor med olika målgrupp till en helhet som känns harmonisk? Hur når vi fler inom näringslivet? Det finns så mycket att berätta om personerna som vi möter i våra projekt, hur gör vi det på ett tilltalande sätt? Vi vill att våra medlemmar och samverkanspartners syns bättre på hemsidan! Eller ska vi bygga en ny hemsida? Går det att enkelt förklara kopplingarna mellan cirkulär ekonomi och hållbar upphandling? Finns det någon fungerande powerpoint-mall? Vi behöver uppdatera informationsfoldern om föreningen, vem skriver texten? Hur ska vi bli bättre på att kommunicera med film?

HUT Skåne och NÄTVERKET är två idéburna organisationer som behöver en kommunikatör på 40% vardera – gärna redan i september! Vi söker någon som kan hålla isär och kommunicera flera olika projekt och verksamheter. Det är också viktigt att kunna driva sitt eget arbete framåt.

HUT Skåne är en regional ideell förening med fokus på hållbarhetsfrågor (ekologisk, social, ekonomisk hållbarhet). Vi driver olika projekt, bland annat RådRum – rådgivningsverksamhet för nyanlända och HandlingsForum – hållbar upphandling och cirkulär ekonomi samt olika nätverk för och tillsammans med våra medlemsorganisationer (skånska kommuner, högskolor, folkhögskolor, näringsliv etc).

NÄTVERKET är en medlemsstyrd intresseorganisation som verkar regionalt för ökad samverkan mellan idéburen sektor och övriga sektorer i samhället (främst offentlig sektor). Vi administrerar Överenskommelsen Skåne – en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. För våra medlemmar arrangerar vi mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samling kring gemensamma samhällsutmaningar. Vi samordnar även NAD – ett projekt för bättre integration i samverkan med myndigheter, kommuner och föreningar.

HUT Skånes och NÄTVERKET:s verksamheter är mångfacetterade, och utmaningen för vår gemensamma kommunikatör blir att hitta en röd tråd i hur vi kommunicerar, till vem och när. Vi söker en kommunikatör som har erfarenhet av idéburen sektor, kan arbeta både strategiskt och praktiskt, är van att skapa själv från att skriva texter till att formge trycksaker. Ibland sker arbetet helt själv, ibland i nära samarbete med de olika projektledarna, projektmedarbetarna och berörda verksamhetsledare.

Tjänsten är på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattning är totalt 80%.

På vårt kontor i Malmö delar vi lokal med flera andra regionala verksamheter som arbetar med bland annat social hållbarhet och entreprenörskap.

CV med personligt brev skickas snarast, men senast 1 augusti till:

helena.thelander@hutskane.se, 0708-93 11 03 och
mattias@natverket.org, 0705-81 73 00

Intervjuer sker under perioden 22 augusti–2 september.

Det är även vi som svarar på frågor om tjänsten eller organisationerna.

 

Kommunikationspraktikant

Utbildning och studieresa i cirkulär ekonomi

Nu pratar alla om cirkulär ekonomi, det nya sättet att tänka som gör konsumenter till användare och produkter till funktioner. Här skapas helt nya affärsmöjligheter, nya jobb,  och även nya möjligheter att nå era hållbarhetsmål. Är du nyfiken på cirkulär ekonomi och vill lära dig mer? Kanske rentav åka utomlands och studera världsledande exempel? Till hösten kan du delta i en heldagsutbildning här på hemmaplan och/eller följa med på en spännande studieresa till Holland tillsammans med andra intresserade. Låter det spännande? Läs mer om utbildningen här och studieresan här.

luggage-1149289_960_720

Välkommen till föreningen, NBV!

NBV

 

 

 

 

 

NBV är Sveriges äldsta studieförbund (bildat 1895). NBV Skåne arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, demokrati, folkhälsa, hållbarhet och integration. Vi har även bland annat en stor asyl-verksamhet med vårt eget material Svenska från dag ett. Varmt välkomna till föreningen!

24 maj: Konferens om cirkulär ekonomi i Lund

WebAnmälan senast 13/5: https://skanecirkularekonomi.eventbrite.com
Pris för hela dagen inklusive lunch och fika: 900 kr exklusive moms.

Nu pratar alla cirkulär ekonomi! Det nygamla sättet att tänka engagerar såväl beslutsfattare som företagare, akademiker och offentliga tjänstemän. Men vad innebär det egentligen? Vad kan cirkulär ekonomi betyda för dig och din organisation? Och hur kan Skåne bli en cirkulär region?
Ta chansen att få cirkulär ekonomi belyst ur olika synvinklar av experter från hela fältet:
närings livet, politiken, akademin, offentlig och civil sektor. Lyssna på Anders Wijkman,
Romklubbens ordförande, och andra intressanta talare. Delta i workshops där tankarna om cirkulär ekonomi utvecklas och du får ta del av praktiska och konkreta exempel på det nya sättet att tänka. Där konsumenter blir användare, produkter blir tjänster och nya marknader kan uppstå. Delta i skapandet av det cirkulära Skåne, anmäl dig redan idag!

Välkommen!
Tid: Tisdagen den 24 maj 8.00–16.30
Plats: Palaestra, Lunds universitet, Paradisgatan 4, Lund
Pris för hela dagen inklusive lunch och fika: 900 kr exklusive moms.
Anmälan senast 13/5: https://skanecirkularekonomi.eventbrite.com
Frågor, idéer eller tankar?
Kontakta Johanna Ekne, johanna.ekne@hutskane.se, telefon 0722-45 11 45.

PROCURA – Spelet om hållbara inköpsprocesser

Är ni intresserade av att få lära er mer om hållbar upphandling?
Hållbar Utveckling Skåne har tagit fram ett samarbetsspel kring hållbara inköpsprocesser. Det är designat för att spelas inom en kommun/organisation med deltagare från flera olika förvaltningar/avdelningar för att öka medvetenheten om inköpsprocessen.

En spelomgång tar cirka 1,5–2 timmar med diskussioner. Detta går att kombinera med längre eller kortare presentationer på något aktuellt tema kring inköp.

Läs mer om detaljerna:  Procura – Spelet om hållbara inköpsprocesser

Och kontakta Helena för att boka in ett speltillfälle.

Ledig tjänst hos oss

Nästa år kommer det krävas förstärkning till kansliet! Det blir en ettårig tjänst på mellan 75-100%. I slutet av december vet vi exakt omfattning av uppdraget. Optimalt är om du kan börja arbeta här redan februari–mars!

Vi behöver en person som är driven, självgående och kan ta mycket eget ansvar.

Uppdraget omfattar bland annat att skriva en ansökan kring cirkulär ekonomi, genomföra ett seminarium, planera en utbildning och ett studiebesök – också kring cirkulär ekonomi. Under året ska sannolikt även även ett projekt med fokus på LCC i upphandling drivas. I projektet kommer 5-7 kommuner ingå i en arbetsgrupp. Det ingår också att åka ut i kommunerna och spela vårt upphandlingsspel Procura.

Är det du som ska komma och jobba hos oss ett år (med möjlighet till förlängning beroende på finansiering), eller känner du någon annan du tror kan vara intresserad?

Passar någon eller några av nedanstående meningar in på dig?
– Har erfarenhet av arbete med upphandling i någon form.
– Har projektledarerfarenhet med budgetansvar
– Har intresse och erfarenhet av hållbarhetsfrågor
– Har erfarenhet av cirkulära modeller i produktion/inköp eller liknande

Hör av dig med ett kort brev och ditt cv, senast den 10 december till helena.thelander@hutskane.se

 

Inställd nätverksträff

Träffen med nätverket Förebyggande av avfall som skulle varit den 24 november blev inställt på grund av för få deltagare. Istället kommer nästa träff vara den 8 mars 2016 på NSR med förhoppningen att fler kan dyka upp då. Kallelse till det mötet kommer senare.

 

Sök HUT Skånes och Sparbanken Syds stipendier!

stipendium.detaljHållbar Utveckling Skåne har årligen delat ut ett stipendium sedan 2010. I år delar vi ut tre! Sparbanken Syd finansierar ett av dessa. Stipendierna kan sökas för projekt som främjar lärande för hållbar utveckling.
Vi prioriterar projekt som innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt projekt som går att sprida så att fler lär sig om hållbar utveckling. Varje stipendium är på 5.000 kronor.

Här finns mer information och ansökningsblankett: StipendiumHUT2015

Välkomna som medlemmar ABF Skåne!

ABFArbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges äldsta och största studieförbund, och är representerade i Skånes samtliga kommuner genom de åtta avdelningarna och distriktet. Vi anordnar studiecirklar och kulturarrangemang i stort antal som engagerar många människor. Hållbarhet är en framtidsfråga som vi vill utveckla och öka verksamhet kring.

Säg hej till vår senaste nya medlem – Helgeå Model Forest

Model Forests grundtanke bygger på partnerskap mellan intressenter, landskapsperspektiv och hållbart brukande. Ett av konceptets viktigaste syfte är att skapa ett neutralt forum för delaktighet och samverkan mellan landskapets aktörer. Dialog mellan intressenter för att lösa gemensamma frågor är utgångspunkten. Men även förmedling av befintlig kunskap och stödja forskning och undersökningar för ny kunskap. Ledorden för Helgeå Model Forest är Skog, Vatten och Brukande.

Välkomna till HUT Skåne!

 

HMF