PROCURA – Spelet om hållbara inköpsprocesser

Är ni intresserade av att få lära er mer om hållbar upphandling?
Hållbar Utveckling Skåne har tagit fram ett samarbetsspel kring hållbara inköpsprocesser. Det är designat för att spelas inom en kommun/organisation med deltagare från flera olika förvaltningar/avdelningar för att öka medvetenheten om inköpsprocessen.

En spelomgång tar cirka 1,5–2 timmar med diskussioner. Detta går att kombinera med längre eller kortare presentationer på något aktuellt tema kring inköp.

Läs mer om detaljerna:  Procura – Spelet om hållbara inköpsprocesser

Och kontakta Helena för att boka in ett speltillfälle.

Ledig tjänst hos oss

Nästa år kommer det krävas förstärkning till kansliet! Det blir en ettårig tjänst på mellan 75-100%. I slutet av december vet vi exakt omfattning av uppdraget. Optimalt är om du kan börja arbeta här redan februari–mars!

Vi behöver en person som är driven, självgående och kan ta mycket eget ansvar.

Uppdraget omfattar bland annat att skriva en ansökan kring cirkulär ekonomi, genomföra ett seminarium, planera en utbildning och ett studiebesök – också kring cirkulär ekonomi. Under året ska sannolikt även även ett projekt med fokus på LCC i upphandling drivas. I projektet kommer 5-7 kommuner ingå i en arbetsgrupp. Det ingår också att åka ut i kommunerna och spela vårt upphandlingsspel Procura.

Är det du som ska komma och jobba hos oss ett år (med möjlighet till förlängning beroende på finansiering), eller känner du någon annan du tror kan vara intresserad?

Passar någon eller några av nedanstående meningar in på dig?
– Har erfarenhet av arbete med upphandling i någon form.
– Har projektledarerfarenhet med budgetansvar
– Har intresse och erfarenhet av hållbarhetsfrågor
– Har erfarenhet av cirkulära modeller i produktion/inköp eller liknande

Hör av dig med ett kort brev och ditt cv, senast den 10 december till helena.thelander@hutskane.se

 

Inställd nätverksträff

Träffen med nätverket Förebyggande av avfall som skulle varit den 24 november blev inställt på grund av för få deltagare. Istället kommer nästa träff vara den 8 mars 2016 på NSR med förhoppningen att fler kan dyka upp då. Kallelse till det mötet kommer senare.

 

Sök HUT Skånes och Sparbanken Syds stipendier!

stipendium.detaljHållbar Utveckling Skåne har årligen delat ut ett stipendium sedan 2010. I år delar vi ut tre! Sparbanken Syd finansierar ett av dessa. Stipendierna kan sökas för projekt som främjar lärande för hållbar utveckling.
Vi prioriterar projekt som innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt projekt som går att sprida så att fler lär sig om hållbar utveckling. Varje stipendium är på 5.000 kronor.

Här finns mer information och ansökningsblankett: StipendiumHUT2015

Välkomna som medlemmar ABF Skåne!

ABFArbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges äldsta och största studieförbund, och är representerade i Skånes samtliga kommuner genom de åtta avdelningarna och distriktet. Vi anordnar studiecirklar och kulturarrangemang i stort antal som engagerar många människor. Hållbarhet är en framtidsfråga som vi vill utveckla och öka verksamhet kring.

Säg hej till vår senaste nya medlem – Helgeå Model Forest

Model Forests grundtanke bygger på partnerskap mellan intressenter, landskapsperspektiv och hållbart brukande. Ett av konceptets viktigaste syfte är att skapa ett neutralt forum för delaktighet och samverkan mellan landskapets aktörer. Dialog mellan intressenter för att lösa gemensamma frågor är utgångspunkten. Men även förmedling av befintlig kunskap och stödja forskning och undersökningar för ny kunskap. Ledorden för Helgeå Model Forest är Skog, Vatten och Brukande.

Välkomna till HUT Skåne!

 

HMF

Välkomna till föreningen – Marla Miljödialog!

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom unik kompetens inom miljö, processledning och ledarskap är vi en guide i arbetet för att utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling.

Marla Miljödialogs hemsida

HandlingsForum: Intervjustudie och workshop med kommuner i Skåne

Arbete för att främja en miljöanpassad och hållbar inköpsprocess i Skåne har pågått under flera år. Syftet  har varit att stärka upphandlarens roll och funktion som drivkraft för hållbar utveckling och visa på möjligheterna att ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter så väl som ekonomisk hänsyn vid offentliga inköp.

Som ett led i det arbete som tidigare genomförts har Energikontoret Skåne i samarbete med Hållbar Utveckling Skåne fått i uppdrag av Länsstyrelsen Skåne att genomföra en intervjustudie och workshop. Uppdraget bygger vidare på tidigare genomförda projekt och syftar till att synliggöra vilka behov, svårigheter och möjligheter som finns i det fortsatta arbetet med främjandet av en hållbar inköpsprocess och vilka förutsättningar det finns för ett regionalt nätverk. Arbetet har genomförts under våren 2015 av Magnus Strand på Energikontoret Skåne och Katja Subrizi Wessling på Hållbar Utveckling Skåne.

Ladda ner rapporten Den hållbara inköpsprocessen

19 maj: RådRum spridningskonferens

Den 19 maj berättar vi om processen där kunskapsalliansen Hållbar Utveckling Skåne, Sensus, Malmö stad, Malmö Högskola och Region Skåne sedan april 2013 arbetat för att utveckla en modell för rådgivning till dem som är vilsna i det svenska samhället. Vi kommer också berätta om verksamheten och även om framtiden för RådRum Skåne med lokala RådRum där utbildade frivilliga rådgivare ger av sin tid och kompetens.

Anmäl dig här!

Ladda ner inbjudan

 

 

 

 

HUT Skånes årsmöte den 23 april kl 13-16

Välkommen till Hållbar Utveckling Skånes årsmöte på Naturum i Kristianstad Vattenrike.

Anmälan: http://hutskanearsmote.eventbrite.com/

P R O G R A M
13.00    Årsmöte och presentation av 2014 års stipendiat Möllebackens Förskola
14.00    Fika och speed-dejting med HUT Skånes verksamheter. Lär känna kunskaps­alliansen och integrationsprojektet RådRum, kompetens­centrat för hållbar upphandling HandlingsForum som under 2014 fått ett projekt utnämnt till Guldkornsprojekt, HUT Skånes satsningar på lärande för hållbar utveckling samt nätverken Förebyggande av avfall, Det gröna kultur­arvet och Jordbruk, skogsvård och landskapsvård.
15.00    Vatten: tre x föredrag
16.00    Slut

Ladda ner årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Stadgar_HUT