Inställd nätverksträff

Träffen med nätverket Förebyggande av avfall som skulle varit den 24 november blev inställt på grund av för få deltagare. Istället kommer nästa träff vara den 8 mars 2016 på NSR med förhoppningen att fler kan dyka upp då. Kallelse till det mötet kommer senare.

 

Sök HUT Skånes och Sparbanken Syds stipendier!

stipendium.detaljHållbar Utveckling Skåne har årligen delat ut ett stipendium sedan 2010. I år delar vi ut tre! Sparbanken Syd finansierar ett av dessa. Stipendierna kan sökas för projekt som främjar lärande för hållbar utveckling.
Vi prioriterar projekt som innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt projekt som går att sprida så att fler lär sig om hållbar utveckling. Varje stipendium är på 5.000 kronor.

Här finns mer information och ansökningsblankett: StipendiumHUT2015

Välkomna som medlemmar ABF Skåne!

ABFArbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges äldsta och största studieförbund, och är representerade i Skånes samtliga kommuner genom de åtta avdelningarna och distriktet. Vi anordnar studiecirklar och kulturarrangemang i stort antal som engagerar många människor. Hållbarhet är en framtidsfråga som vi vill utveckla och öka verksamhet kring.

Säg hej till vår senaste nya medlem – Helgeå Model Forest

Model Forests grundtanke bygger på partnerskap mellan intressenter, landskapsperspektiv och hållbart brukande. Ett av konceptets viktigaste syfte är att skapa ett neutralt forum för delaktighet och samverkan mellan landskapets aktörer. Dialog mellan intressenter för att lösa gemensamma frågor är utgångspunkten. Men även förmedling av befintlig kunskap och stödja forskning och undersökningar för ny kunskap. Ledorden för Helgeå Model Forest är Skog, Vatten och Brukande.

Välkomna till HUT Skåne!

 

HMF

Välkomna till föreningen – Marla Miljödialog!

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom unik kompetens inom miljö, processledning och ledarskap är vi en guide i arbetet för att utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling.

Marla Miljödialogs hemsida

HandlingsForum: Intervjustudie och workshop med kommuner i Skåne

Arbete för att främja en miljöanpassad och hållbar inköpsprocess i Skåne har pågått under flera år. Syftet  har varit att stärka upphandlarens roll och funktion som drivkraft för hållbar utveckling och visa på möjligheterna att ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter så väl som ekonomisk hänsyn vid offentliga inköp.

Som ett led i det arbete som tidigare genomförts har Energikontoret Skåne i samarbete med Hållbar Utveckling Skåne fått i uppdrag av Länsstyrelsen Skåne att genomföra en intervjustudie och workshop. Uppdraget bygger vidare på tidigare genomförda projekt och syftar till att synliggöra vilka behov, svårigheter och möjligheter som finns i det fortsatta arbetet med främjandet av en hållbar inköpsprocess och vilka förutsättningar det finns för ett regionalt nätverk. Arbetet har genomförts under våren 2015 av Magnus Strand på Energikontoret Skåne och Katja Subrizi Wessling på Hållbar Utveckling Skåne.

Ladda ner rapporten Den hållbara inköpsprocessen

19 maj: RådRum spridningskonferens

Den 19 maj berättar vi om processen där kunskapsalliansen Hållbar Utveckling Skåne, Sensus, Malmö stad, Malmö Högskola och Region Skåne sedan april 2013 arbetat för att utveckla en modell för rådgivning till dem som är vilsna i det svenska samhället. Vi kommer också berätta om verksamheten och även om framtiden för RådRum Skåne med lokala RådRum där utbildade frivilliga rådgivare ger av sin tid och kompetens.

Anmäl dig här!

Ladda ner inbjudan

 

 

 

 

HUT Skånes årsmöte den 23 april kl 13-16

Välkommen till Hållbar Utveckling Skånes årsmöte på Naturum i Kristianstad Vattenrike.

Anmälan: http://hutskanearsmote.eventbrite.com/

P R O G R A M
13.00    Årsmöte och presentation av 2014 års stipendiat Möllebackens Förskola
14.00    Fika och speed-dejting med HUT Skånes verksamheter. Lär känna kunskaps­alliansen och integrationsprojektet RådRum, kompetens­centrat för hållbar upphandling HandlingsForum som under 2014 fått ett projekt utnämnt till Guldkornsprojekt, HUT Skånes satsningar på lärande för hållbar utveckling samt nätverken Förebyggande av avfall, Det gröna kultur­arvet och Jordbruk, skogsvård och landskapsvård.
15.00    Vatten: tre x föredrag
16.00    Slut

Ladda ner årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Stadgar_HUT

 

Välkomna till HUT Skåne, ARNA i Fågelriket!

Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar gränsöverskridande mellan kultursektorn och naturvetenskapen med att utforska och nyskapa sammanhangen mellan natur, kulturarv och vårt omgivande landskap. Vårt mål är att inspirera till nyfikenhet på världen vi lever i och till kreativt medskapande i en hållbar utveckling.

Säg välkommen till vår nyaste medlem IVL Svenska miljöinstitutet!

IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar sig så här:
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan 1966 arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier. Bredden på verksamheten i kombination med det tvärvetenskapliga arbetssättet gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar såväl som svar på ytterst specifika problem.