Medlemmar A-Ö

Medlemslistan

 • ABF Skåne
  ABF Skåne stärker och utvecklar folkbildningen i Skåne utifrån ABF:s idéprogram, ABFs grundvärderingar och pedagogiska och metodiska förhållningssätt. Vi stödjer och skapar motivation hos ABF-avdelningarna och medlemsorganisationerna till att stärka och utveckla det lokala demokratiarbetet. Vi breddar kulturintresset i samhället, ökar delaktigheten i kulturlivet samt främjar kulturupplevelser och eget skapande. ABF i Skåne består idag av 9 lokalavdelningar. Avdelningarna arrangerar lokalt studiecirklar i bland annat konsthantverk, musik, hälsa, språk, men arrangerar också konserter, debatter, föreläsningar, teaterföreställningar.
 • Accus erbjuder ett brett utbud av skyltlösningar både för inomhus- och utomhusmiljö. Vi finns i Malmö, men har Sverige och ibland hela världen som arbetsplats. Med fokus på design, kvalitet, hållbarhet och inte minst nöjda kunder skapar vi skyltar som förstärker och förmedlar varumärken och budskap. Och skyltar som vägleder och informerar. Vårt stora utbud av kvalitativa material tillsammans med beprövad och driftsäker teknik gör skillnad för slutresultatet.
 • ARNA i Fågelriket
  Föreningen ARNA i Fågelriket arbetar gränsöverskridande mellan kultursektorn och naturvetenskapen med att utforska och nyskapa sammanhangen mellan natur, kulturarv och vårt omgivande landskap. Vårt mål är att inspirera till nyfikenhet på världen vi lever i och till kreativt medskapande i en hållbar utveckling.
 • Bauer Watertechnology AB
  Bauer Watertechnology AB tillhandahåller en vattenbehandlingsteknik som förlänger livslängden hos vatte-, värme-, kyl- och ventilationssystem betydligt.
 • Bromölla kommun
  En kommun har stor självbestämmanderätt. Den kan vara organiserad på olika sätt.
 • Burlövs kommun
 • Den goda jorden
 • Ekoll AB
  Vi arbetar med undersökningar och utredningar inom miljö-, vatten- och naturvård, främst våtmarker, dammar, sjöar och vattendrag men även med angränsande landområden
 • Ekologgruppen i Landskrona AB
 • Eslövs kommun
  Eslövs kommun profilerar sig genom begreppen Närhet, Mångfald och Bärkraft. Kommunen är ekokommun sedan 1993.
 • GBA Arkitektur
 • Gröntänk arbetar med lärande för hållbar utveckling och drivs av Sanne Björklund. Genom kurser, föreläsningar och texter sprider Gröntänk kunskap om hållbar utveckling och inspirerar till hur man kan göra hållbar utveckling i praktiken. Gröntänk vänder sig främst till pedagogiska verksamheter eftersom de spelar en viktig roll i skapandet av en mer hållbar framtid. Lärande för förändring kräver ett förändrat lärande.
 • Helgeå Model Forest
  Model Forests grundtanke bygger på partnerskap mellan intressenter, landskapsperspektiv och hållbart brukande. Ett av konceptets viktigaste syfte är att skapa ett neutralt forum för delaktighet och samverkan mellan landskapets aktörer. Dialog mellan intressenter för att lösa gemensamma frågor är utgångspunkten. Men även förmedling av befintlig kunskap och stödja forskning och undersökningar för ny kunskap. Ledorden för Helgeå Model Forest är Skog, Vatten och Brukande.
 • Helsingborgs stad
 • Hållbar idé startade för drygt 15 år sedan med verksamhet främst i Västsverige. 2013 flyttade företaget till Skåne och Ängelholm. Våra projekt finns både inom både offentlig och privat verksamhet, exempelvis inom miljörätt, miljöledning och integrering av ledningssystem, utbildning och processledning och alltid med fokus på hållbar utveckling. Den senaste produkten är en verktygslåda som kallas omställningsverkstad.
 • Hållbart Byggande i Syd – För byggande och arkitektur i ett mer ekologiskt och hållbart samhälle
 • Hässleholms kommun
 • Höganäs kommun
 • Högestad & Christinehof förvaltnings AB
 • Högskolan Kristianstad
 • Hörby kommun
 • Höörs kommun
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
  Oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL Svenska Miljöinstitutet har sedan 1966 arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier. Bredden på verksamheten i kombination med det tvärvetenskapliga arbetssättet gör att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar såväl som svar på ytterst specifika problem.
 • Klippans kommun
 • Kommunförbundet Skåne
 • Kristianstads kommun
 • Kävlinge kommun
 • Landskrona kommun
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lomma kommun
 • Lunds kommun
 • Lunds stift
 • Lunds universitet
  Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentrum och specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Sverige.
 • Länsstyrelsen Skåne
  Länsstyrelsen Skåne är en myndighet med verksamhet inom många samhällsområden och regeringens företrädare i länet.
 • Malmö högskola
 • Malmö stad
 • Marla Miljödialog
  Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att gå från ord till handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom unik kompetens inom miljö, processledning och ledarskap är vi en guide i arbetet för att utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling.
 • Medborgarskolans Skånedistrikt
 • Miljöpartiet de Gröna i Skåne
 • My Eco
 • Naturskyddsföreningen i Skåne
 • NBV
  NBV är Sveriges äldsta studieförbund (bildat 1895). NBV Skåne arbetar med frågor som handlar om alkohol och andra droger, demokrati, folkhälsa, hållbarhet och integration. Vi har även bland annat en stor asyl-verksamhet med vårt eget material Svenska från dag ett.
 • off2off
  Företaget bakom årets tjänsteinnovation i Sverige, off2off. Vi är leverantör till Malmö stad och ligger bakom utvecklingen av och driftar deras portal www.malvin.se
 • Osby kommun
 • Pecan Studio
  Ett arkitektföretag i Lund med inriktning på miljöanpassade bostäder och hållbar planering.
 • Perstorps kommun
 • Region Skåne
 • Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne
 • Resilient Regions Association – en neutral arena, med fokus på att utveckla samarbeten och nya lösningar för ett samhälle med förmågan att upprätthålla funktionalitet och snabbt återhämta sig från påfrestningar. Helt enkelt ett mer resilient samhälle.
 • Röstånga Tillsammans
  Röstånga Tillsammans är en ideell paraplyförening som verkar för samarbete och utvecklings i Röstångabygden, Skåne. Vi verkar tvärsektoriellt – inom näringsliv/turism, boende, attraktionskraft och livskvalitet, natur- och kulturfrågor.
 • SEA-U
 • Sensus Skåne-Blekinge
  Sensus är ett rikstäckande studieförbund som arbetar med perspektiven Livsfrågor, Mångfald och Globala frågor. Sensus Skåne-Blekinge har folkbildningsverksamhet i alla kommuner i Skåne och Blekinge.
 • Simrishamns kommun
 • Sjöbo kommun
 • Skurups kommun
 • Skånes Kärngårdsförening
 • Skånska Folkhögskolor i Samverkan
 • SLU
 • Sparbanken Syd
  Sparbanken Syd är en äkta sparbank. Det innebär att vi inte har några aktieägare och inga bonusar. Vi har inga kopplingar till någon annan storbank. Vi tycker att vinsten från vår verksamhet ska investeras där den gör nytta för en hållbar tillväxt i vår region. Håller du med?
 • Sportfiskarna, region syd
  Sportfiskarna är sportfiskets och fiskevårdens intresseorganisation. Det är en demokratskt uppbyggd ideell organisation med cirka 50.000 medlemmar. Förbundets motto är: Frisk fisk i friska vatten!
 • Staffanstorps kommun
 • Stiftelsen Skånska Landskap
  Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation, med årligt anslag från Region Skåne för den allmännyttiga delen av vår verksamhet. Vår arena är 10 000 hektar mark, där närmare tjugo procent är skyddat som naturreservat. Delar av marken äger Stiftelsen Skånska Landskap, men vi förvaltar också fem andra stiftelsers mark. Markerna används för våra strövområden, men vi bedriver också skogsbruk som ska lämna avkastning till stiftelserna.
 • Stiftelsen TEM
 • Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge
 • Studieförbundet Vuxenskolan, Skånedistriktet
  Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största och mest lokala studieförbund. Vi har verksamhet i Skånes alla kommuner och samarbetar med många organisationer med inriktning på hållbar utveckling, landsbygd, funktionsnedsättning och kulturarv.
 • Svalövs kommun
 • Svedala kommun
 • Sydvatten AB
  Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900.000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Tillsammans med kommunernas VA-organisationer driver Sydvatten skolprojektet Drick kranvatten, drickkranvatten.se
 • Sysav
 • Tomakulla Partners AB
  Tomakulla Partners AB bistår företag och organisationer med råd, stöd och utbildning vid förändringsarbete, verksamhets- och organisationsutveckling med fokus på hållbar utveckling.
 • Tomelilla kommun
 • Tomorrow Today – strategiska rådgivare för företags arbete med CSR, hållbarhet och verksamhetsutveckling
 • Trelleborgs kommun
  Maria Olsson och Anitha Ljung är samordnare på Agenda 21-kontoret i Trelleborg. Vi arbetar för en ökad miljömedvetenhet bland kommunens verksamma samt för en hållbar utveckling av Trelleborgs kommun.
 • Ystads kommun
 • Åstorps kommun
 • Ängelholms kommun
 • Östra Göinge kommun