Cirkulär ekonomi i Skåne

Vill du stå på sändlistan för utskick från nätverket Cirkulär ekonomi i Skåne? Kontakta sebastian.holmstrom [ at ] hutskane.se

Cirkulär ekonomi i Skåne är ett nätverk för alla som intresserar sig för möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa en mötesplats och ett forum där vi byter erfarenheter och lär oss nytt tillsammans.

Nätverkets träffar under 2017:

16 oktober kl 8.30-10

Dokumentation från tidigare möten

171016 Minnesanteckningar