Jordbruk, skogsvård och landskapsvård

JSL

Vill du vara med på sändlistan för nätverket Jordbruk, skogsvård och landskapsvård? Mejla alice.nicolle [ at ] lansstyrelsen.se eller info [ at ] hutskane.se

Nätverket samlas regelbundet för att diskutera olika ämnen som rör den skånska naturvården, inte minst våtmarker. Dessutom anordnar gruppen seminarier kring aktuella frågor.

Nätverkets kontaktperson är Alice Nicolle, Länsstyrelsen Skåne
alice.nicolle [at] lansstyrelsen.se
Här presenterar sig Alice!

Nätverket träffas den 21 november 2017!

Den 21 november blir det dags för vårt HUT möte med tema sjörestaureringar. Mötet kommer att äga rum på Länsstyrelsen och börjar kl 09.00. Länsstyrelsen har flyttat så vi finns numera på Södergatan 5. Ingång vid konferenser och möten är dock dörren på Skomakargatan 5, bredvid fitness24 och mitt emot affären Buttericks.

Preliminär dagordning:
Samling och fika
Presentationsrunda, minnesanteckningar mm.
Ringsjön, Richard Nilsson, Ringsjöns Vattenråd
Vilka åtgärder har genomförts med vilka resultat?
Sjöreglering, Håkan Sandsten, Calluna
Callunas arbete med naturvårdsanpassad reglering av sjöar
Reduktionsfiske, Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt, Klara Vatten
Erfarenheter från reduktionsfisket i ett flertal sjöar
Häckebergasjön, Jonas Johansson, Höje å vattenråd
Åtgärder i Häckebergasjön
Växjösjöarna, Andreas Hedrén, Växjö kommun
Resultat och lärdomar av sjörestaureringar i  Växjösjöarna. I Växjösjöarna har många olika restaureringsmetoder har används, bland annat utfällning av fosfor.

 

Dokumentation från tidigare möten

170404 Minnesanteckningar

170404 Tuve Lundström

170404 Nils Carlsson

170404 Lukas Österling

170207 Minnesanteckningar

170207 Christine Haaland

170207 Jesper Persson

170207 Jörg Brunet

170207 Richnau et al 2016 UFUG

161122 Minnesanteckningar

161122 Oddvar Fiskesjö

Maria Adolfssons presentation skickas på förfrågan: helena.thelander@hutskane.se

161122 Gabrielle Rosquist

161122 Magnus Strand

Jonas Johanssons presentation skickas på förfrågan: helena.thelander@hutskane.se

160920 Minnesanteckningar

160920 Christel Strömsholm Trulsson

160920 Sindre Magnusson

160920 Planktonarium

160920 Stöd vattenåtgärder

160920 Planktonarium

160209 Minnesanteckningar

160209 Johan Niss

160209 Grön infrastruktur för värdefulla betesmarker i Skåne

160209 Samrådsgrupp sändlista

160209 Katrine Svensson

160209 Jakob Levallius

150915 Minnesanteckningar

150915 Partnerskapsmedel

150915 Per Nyström

150915 Rebecca Stewart (bilder borttagna ur presentationen på grund av utrymmesbrist)

150421 Minnesanteckningar

150421 Andrea Nowag

150421 Mona Ohlsson

150421 Charlotte Lindström

150421 Ulrica Swärd

150421 Jacob Levallius

150421 Info HaV

141118 Minnesanteckningar

141118 Aktuellt naturvårdsarbete i Helsingborg

141118 Gösta Regnéll

141117 Kristian Nilsson

141118 Pernilla Olsson

140909 Minnesanteckningar

140909 Helena Björn

140909 Gösta Regnéll om randzoner

140909 Gösta Regnéll om LOVA

140513 Minnesanteckningar

140513 Rasmus Fredriksson

140513 Lukas Österling

140513 Pernilla Olsson och Gösta Regnéll

140513 Mårten Hammer

140513 Gösta Regnéll

140211 Minnesanteckningar

140211 Vibeke Lirås

140211 Lars Collvin

140211 Jonas Dahl

140211 Pernilla Olsson

140211 Gösta Regnéll

131119 Minnesanteckningar

131119 Johanna Deak Sjöman

131119 Pernilla Olsson Partnerskapsmedel

131119 Gösta Regnéll och Pernilla Olsson

131119 Christel Strömsholm Trulsson

131119 Gösta Regnéll LOVA

130910 Minnesanteckningar

130910 Hans Cronert

130910 Nils Carlsson

130910 Erik Persson

130521 Minnesanteckningar

130521 Oscar Monell

130521 Geraldine Thiere

130521 Susann Milenkovski

130212 Minnesanteckningar

130212 Sven-Erik Svensson

130212 Ea Baden

130212 Lars-Erik Widarsson

130212 Gösta Regnéll

121120 Minnesanteckningar

121120 Madeleine Olsson

121120 Johan Niss

121120 Björn Widén

121120 Magnus Billqvist

121120 Anna Wolfhagen

120911 Minnesanteckningar

120911 Alexandru Daramus

120911 Anette Persson

120911 Thorbjörn Nilsson

120911 Lukas Österling

120911 Geraldine Thiere

120214 Minnesanteckningar

120214 Jonas Gustafsson

120214 Hans Nilsson

120214 Stenberg och Lindström

120214 Lars Collvin

120214 Gösta Regnéll

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara