Presentation av styrelsen

Susanna Winblad, ordförande Projektledare på Miljöförvaltningen i Malmö. Arbetar med strategiska frågor med fokus på hållbar livsstil och beteende. Har arbetat en hel del med miljöanpassning av stadens utåtriktade aktiviteter och evenemang – ett utmärkt sätt att kommunicera hållbarhetsfrågor och möta medborgarna. Var verksamhetsledare för Hållbar Utveckling Skåne på tiden då föreningen hette Agenda 21-forum Skåne.

 

Per-Uno Alm ”PUA” Strateg för hållbar tillväxt på Sparbanken Syd sedan 2014. Sveriges i dag äldsta helt fristående Sparbank, med hållbarhet högt på agendan. Var med och startade miljöorganisationen Det Naturliga Steget och var dess generalsekreterare de första nio åren. Har under mer än 25 år verkat som inspiratör och rådgivare inom hållbar utveckling till företagsledningar, kommuner, landsting, EUs miljökommissionär och svenska regeringen.

 

Anna Bruun Månsson Ser fram emot en hållbar framtid! Grundare av konsultbolaget TomorrowToday. Arbetar där som rådgivare till företag gällande hållbarhetsstrategi, hållbarhetskommunikation och medarbetarengagemang. Jag har en bakgrund i ekonomi och har därefter tagit en MSc i miljöstrategisk styrning från Internationella Miljöinstitutet i Lund där jag också är involverad som föreläsare. Är Hjärupsbo och engagerad i Hjärups byalag.

 

.
Susanne Dahlberg 
Arbetar som miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Skåne. Jag är utbildad miljöinspektör och har tidigare arbetat både som miljöinspektör på kommun och som miljöhandläggare på länsstyrelsen. I mitt nuvarande arbete ingår dels att följa upp och se till att miljömålen nås, dels att arbeta med hälsorelaterad miljöövervakning och hälsa i miljömålen. Att arbeta för en hållbar utveckling är en grundförutsättning för mig.

 

anna_ekbergAnna Ekberg Har bakgrund som forskare inom kolets kretslopp och klimatet. Arbetar sedan 2014 heltid med koordinering och stöd till forskarutbildning och forskning inom miljö och hållbar utveckling på Lunds universitet.

 

 

 

 

Linnea Folkesson Projektledare och samordnare på enheten för Miljö och livsstil inom Helsingborgs stad. Arbetar med beteendepåverkan och kommunikation för minskad miljöpåverkan och för att lyfta stadens miljösatsningar. Har arbetat inom Helsingborgs stad sedan 2007 bland annat med miljöbiblioteket – en satsning för att sprida miljöinformation från biblioteket. Har en magister i Ekologisk ekonomi från Mälardalens högskola.

 

Peter Groth Folkhälsostrateg på Region Skåne sedan 2005, enheten för miljö i Regional utveckling. Jag utgår från det övergripande perspektivet för att få in social hållbarhet i samhällsplaneringen med fokus på att minska skillnaderna i hälsa. Mina arbetsområden är miljörelaterad hälsa och hälsa i klimatanpassning, social hållbarhet i fysisk planering inklusive infrastruktur.

 

Annika Hansson Jag har en magister i Miljövetenskap från Lunds universitet och arbetar sedan år 2007  i Trelleborgs kommun. Jag har jobbat med en del olika saker, från miljötillsyn till miljömål. Just nu kretsar arbetet mest kring projekt för att motverka övergödningen av Östersjön och producera biogas från alger. Jag är även delaktig i restaurering och utveckling av Trelleborgs rekreationsområde och åar.

 

Tbild-therese-jephson-beskurenherese Jephson, samordnare FoU, Kommunförbundet Skåne. Jag arbetar som strateg och samordnare för forsknings- och utvecklingsfrågor inom området miljö och samhällsbyggnad. Jag har en bakgrund som disputerad marinbiolog och ett stort intresse av samordning kring samhällets utmaningar, och hur vi får ekologisk och social hållbarhet att gå hand i hand. Jag ser även en stor fördel och utvecklingspotential i att öka samverkan mellan Skånes kommuner och lärosäten. I mitt arbete skapar jag mötesplatser för kommuner och forskning där erfarenhetsutbyte, kunskap- och idéspridning möjliggör gemensam kunskapsproduktion och nya tillvägagångssätt. Jag driver även ett nätverk om Ekosystemtjänster i kommunal planering och ett projekt som handlar om hållbar kust- och havsplanering.

 

Hugo Malm Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt sedan jag tog studenten år 2000. Jag började som medlemsvärvare för Greenpeace och parallellt med att jag utbildade mig till folkhögskolelärare arbetade jag till och från på Greenpeace. Jag har även varit inköpsansvarig av livsmedel samt suttit i styrelsen för Världsbutiken i Linköping, varit miljösamordnare på studieförbundet NBV där en stor del av arbetet gick ut på att hjälpa till att starta upp omställningsrörelsen i Östergötland. Jag har även suttit i styrelsen för Holma folkhögskola där jag nu arbetar jag som rektor sedan januari 2016. Skolans huvudmän är  åtta föreningar som arbetar med miljö och ekologisk odling.

 

Lotte Melin
 Driver sedan 1991 en gård med dikor, slaktsvin och skog utanför Osby. Har under många år varit förtroendevald i LRF. Var med när LRF startade sin miljösatsning ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste lantbruk” i mitten på 90-talet. Lantbruk och miljö hör ihop, det är lantbruket vi lever av. Jorden måste vårdas på rätt sätt för att kunna fortsätta brukas. Lantbruket och övriga samhället behöver mötas och det kan ske genom Hållbar Utveckling Skåne!

 

rustan

Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav, som älskar att inspirera andra människor till att leva och lära hållbart.

 

 

 

 

 

 

Per-Ola Ormes, vice ordförande Arbetar sedan 2005 på Miljöförvaltningen, Malmö Stad som budget- och hyresrådgivare med fokus på social hållbar utveckling och boendefrågor. Har tidigare varit verksam inom socialtjänsten i både Lund och Malmö. Arbetar även med Hållbar Utveckling Skånes projekt RådRum Skåne.

 


Christel Strömsholm Trulsson Verksamhetsansvarig för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds verksamhet och projektledare för Segeå-projektet – ett samarbetsprojekt mellan sju kommuner. Projektets syfte är att restaurera Segeåns vattenkvalitet i enlighet med vattendirektivet till en god ekologisk status. Jag är anställd av Svedala kommun sedan 18 år och har arbetat med naturvård- och miljöfrågor både kommunalt och privat i 30 år. Jag är utbildad biolog/ekolog med inriktning mot zoologi och limnologi men har även utbildning inom marknadsföring och pedagogik och en utredarutbildning från IHM Business School i min ryggsäck.

Hållbarhetsfrågor kring rent vatten, kemikalieanvändning, planering och biologisk mångfald och jordens resurser är frågor som gör mig engagerad. 


Helena Thelander, verksamhetsledare
 På Hållbar Utveckling Skåne har jag möjligheten att kombinera mitt intresse för information och kommunikation med mitt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Jag har läst miljö, svenska och information på Stockholms Universitet och parallellt arbetat med kommunikation på frilansbasis. Det som driver mig i mitt arbete är utmaningen med att se alla hållbarhetsperspektiven samtidigt och samverka med medlemmar inom olika sektorer.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara