Översta steget

Resurseffektivitet genom förebyggande av avfall

Under 2017-2018 pågår projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Ett systematiskt arbete med att förebygga avfall leder genom minskad resursförbrukning till minskad miljöpåverkan, sparade pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för de anställda och högre kvalitet på kommunens tjänster. Minst fyra skånska kommuner kommer att delta i projektet.

I projektet används en metod som tagits fram och testats av Avfall Sverige med goda resultat. En skola i Helsingborg minskade sitt matsvinn med 50 procent och ett äldreboende i Hässleholm minskade sina kostnader för inköp av blöjor med 25 procent!

Inbjudan till Skånes kommuner att delta

Hållbar Utveckling Skåne bjuder in Skånes kommuner att delta i projektet Översta steget med syfte att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Projektet pågår under 2017–2018. Läs mer om Översta steget

Projektdeltagare

För närvarande pågår en diskussion med ett flertal kommuner som är intresserade av att vara med i projektet men det finns plats för fler. Sista dag för intresseanmälan är den 31 januari.

Hållbar Utveckling Skåne har beviljats medel från Region Skånes Miljövårdsfond till projektet.

Kontakt

För mer information och för att anmäla sitt deltagande i Översta steget välkommen att kontakta Maria Larsson på maria.larsson@miljodialog.se eller 070-297 31 55.