Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är samlingsnamnet för aktiviteter och projekt som har ekonomi som gemensam nämnare. Projekt som berör upphandling och cirkulär ekonomi hittar du här!

Cirkulär ekonomi
Via Klimatsamverkan Skånes arbetsgrupp Hållbar konsumtion fick föreningen uppdraget att driva projektet Cirkulär ekonomi under 2016. Projektet inleddes med en heldagskonferens i Lund den 24 maj där bland annat Anders Wijkman talade. Därpå genomfördes en utbildning och en studieresa till Amsterdam-regionen. Två projektansökningar för förstudier inom cirkulär ekonomi är också skrivna. Projektet är slutrapporterat, men arbetet fortsätter. 2017 inleds med projektstart i projektet CIRCLES.

Läs mer om cirkulär ekonomi och våra aktiviteter!

LCC genom upphandling
Projektet LCC genom upphandling är finansierat via Klimatsamverkan Skåne. Projektet bygger på det tidigare projektet SILABE som utfördes av HUT Skåne med Länsstyrelsen Skåne som uppdragsgivare. I SILABE sammanfördes kommuner i implementeringslab och arbetade praktiskt med energieffektivisering genom upphandling. SILABE blev utsett till Guldkornsprojekt inom energieffektivisering vilket innebär att det var ett av de fyra bästa projekten inom området av alla projekt genomförda i Länsstyrelsens regi i Sverige under 2015. Guldkornsprojekt är projekt med stor potential för spridning och uppskalning och i LCC genom upphandling kommer modellen att användas i en modifiera form som är anpassad för att arbeta med LCC i upphandlingarna.

Upphandlingsspelet PROCURA
Upphandlingsspelet som färdigställdes under 2015 och ska i år spelas i kommuner och andra organisationer. Först ut är Ystad kommun som spelar spelet i januari. Malmö spelar en prov-omgång i februari som eventuellt leder till flera spelningar. Föreningen kommer under året att informera om att spelet finns tillgängligt och målet är att göra 1–2 spelningar per månad. 25 personer kan spela spelet samtidigt och cirka två timmar får avsättas till introduktion, spel och avslutande reflektioner.
Läs mer om spelet: PROCURA

Cleantech TIPP
Ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som svensk koordinerande partner. Projekt har innovation och upphandling som fokus och Hållbar Utveckling Skånes roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet.
Projektledare för HandlingsForum är helena.nilsson@hutskane.se

Utvärdering av kommunernas behov av insatser kring upphandling
Rapporten togs fram i samband med att projektet SILABE avslutades.
Den hållbara inköpsprocessen – Rapport