Cleantech TIPP

Cleantech TIPP är ett Interreg-projekt med Länsstyrelsen Skåne som svensk koordinerande partner. Projekt har innovation och upphandling som fokus och HUT Skånes roll i detta är att sprida information om de aktiviteter som genomförs till en bredare grupp än de parter som är aktiva i projektet. Projektet är nu i sin uppstartsfas men till hösten kommer vi att publicera mer information om projektet här.