Upphandlingsspelet Procura

Upphandlingsspelet Procura kan spelas i kommuner och andra organisationer. 25 personer kan spela spelet samtidigt och cirka två timmar får avsättas till introduktion, spel och avslutande reflektioner. Procura är också ett bra spel att använda för att introducera studenter till upphandling.
Läs mer om spelet: PROCURA